Przemysław Jasinkiewicz

Złożył podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- w dniu 30.11.2012 roku powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia-za-wiernosc-sedziowskiej-niezawislosci,18722

- zarządzaniem MS z dnia 18 stycznia 2016 r. powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-komisji-egzaminacyjnej-do-spraw-przeprowadzenia-egzaminow-35047027

- zarządzeniem MS z dnia 12 marca 2021 r. w powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

- do listopada 2023r. wizytator ds. egzekucyjnych w X Wydziale Wizytacyjnym.

- od 16 listopada 2023 r. powołany na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

https://gdansk.so.gov.pl/oficjalne-przedstawienie-prezesa-oraz-wiceprezesow-sadu-okregowego-w-gdansku,new,mg,271,410.html,644

Sporządził ocenę kwalifikacji kandydata na sędziego sądu okręgowego sędziego SR Gdańsk – Południe Małgorzaty Licbarskiej

/ uchwała NeoKRS z dnia 28.07.2022r. nr764/2022/w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku./

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290205733

- zarządzeniem MS z dnia 30 marca 2023 r. powołany na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

 https://www.infor.pl/akt-prawny/U06.2023.090.0000086,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-do-spraw-aplikacji-notarialnej-przy-ministrze-sprawiedliwosci-z-siedziba-w-gdansku.html