Anna Dubowska-Kuźnia

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się 7 kwietnia 1978 r. w Gdańsku, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

- od dnia 1 września 1997 r. do dnia 1 kwietnia 2004 r, pracowała jako sekretarz sądowy w SR w Gdańsku;

- w 2002 r. ukończyła studia na UG z wynikiem dobrym;

- od dnia 1 kwietnia 2004 r. zatrudniona jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w wydziałach: I Cywilnym, II Karnym, IX Cywilnym, XIII Cywilnym - sekcji d/s egzekucyjnych; była delegowana do Wydziału IV Rodzinnego Nieletnich; od dnia 16 marca 2015 r. była również zatrudniona w Sądzie Okręgowym w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym;

- w 2011 ukończyła aplikację sądową w okręgu SO w Gdańsku

- w marcu 2011 r. zdała egzamin sędziowski z oceną łączną dostateczny plus;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 26;

- uchwałą KRS z dnia 6 listopada 2014 r. Nr 433/2014 nie została przedstawiona Prezydentowi celem powołania do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe- podczas głosowania nie otrzymała głosów "za" ani "przeciw", 16 głosów "wstrzymujących się";

- ponownie zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 443;

- opinię sporządził sędzia Przemysław Jasinkiewicz - bardzo pozytywna;

- uchwała nr 245/2019 neoKRS z dnia 5 marca 2019 r. o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w SR Gdańsk-Południe ( BIP- Krajowa Rada Sądownictwa):

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 28 maja 2019 r. (Monitor Polski z dnia 2 października 2019 r. poz. 918 ) o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego;

- nominację odebrała dnia 10 czerwca 2019 r. - strona MS bip (Gov.pl);

- orzeka w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

- w 2021 r. podpisała się pod listem gratulacyjnym dla Sędziego Piotra Hofmańskiego;

- zastępca Przewodniczącego Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2021 r. (tak wynika z rejestru zmian pod datą 4 stycznia 2021 r. dla Wydziału PiUS).

M.P.2019.918.
M.P.2019.918.