Grzegorz Furmankiewicz

Kandydował w latach 2018, 2022.

Złożył podpisy na listach: Joanna Kołodziej-Michałowicz (2022), Leszek Mazur (2022), Łukasz Konrad Piebiak (2022), Ewa Łąpińska (2022) .

2018 Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15.

Dnia 6 marca 2018 roku Uchwałą Sejmu RP został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

neo-KRS 2018 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

Załącznik PDF

Załącznik PDF


awans zawodowy
Sąd Okręgowy w Krośnie

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 283

UCHWAŁA NEOKRS Nr 503/2018 z dnia 2018-11-06

Załącznik PDF

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.31.2019 z dnia 2019-07-02

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2019 poz. 931

Załącznik PDF

powołanie do SO

powołanie do SO

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2019-07-10

z uchwały neokrs 503/2018:

urodził się 10 grudnia 1976 r. w Jaśle.
z dniem 21 lipca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Krośnie. Orzekał w wydziale karnym i w wydziale grodzkim.

5 marca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie. Orzekał w pionie karnym. Z dniem 1 lipca 2008 r. został przeniesiony, na własną prośbę, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Jaśle. Początkowo orzekał w VI Wydziale Grodzkim, a po jego likwidacji podjął obowiązki orzecznicze w II Wydziale Karnym. Z dniem
10 marca 2017 r. zmieniono podział czynności kandydata, w wyniku czego został przeniesiony do orzekania do I Wydziału Cywilnego (obowiązki orzecznicze w tym Wydziale podjął 23 marca 2018 r.).

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

25 czerwca 2018 r. Minister Sprawiedliwości powierzył kandydatowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krośnie na okres
sześciu lat, delegując go do pełnienia obowiązków sędziego w tym Sądzie na czas pełnienia powierzonej funkcji.

orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Krośnie.
sędzia wizytator wyraził wątpliwość, co do zdolności Pana Grzegorza Marcina Furmankiewicza do współpracy z innymi sędziami, w szczególności do orzekania w składach kolegialnych, swój sąd w tej kwestii opierając na informacjach uzyskanych od Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jaśle oraz Przewodniczącej II Wydziału Karnego tego Sądu.
Grzegorz Marcin Furmankiewicz zgłosił uwagi do oceny kwalifikacji, w zakresie wniosków w przedmiocie swojej rzekomej niezdolności do współpracy z sędziami. Stwierdził, że wnioski te nie zostały poparte
wiarygodnymi dowodami, a wręcz przyjęte jako pewnik, bez zweryfikowania ich prawdziwości. Kandydat zarzucił, między innymi, że sędzia wizytator nie przeprowadził rozmowy na ten temat ani z nim, ani też z pracownikami sądów rejonowych, w których pełnił obowiązki orzecznicze.
W opinii z 29 października 2018 r. Pan dr Krzysztof Szmidt - Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie stwierdził, że pracę zawodową kandydata z okresu zatrudnienia w tym Sądzie charakteryzował bardzo wysoki poziom orzecznictwa. Wyróżnił wyjątkową pracowitość Pana Grzegorza Marcina Furmankiewicza, stabilność jego orzecznictwa i terminowość sporządzania
uzasadnień. Pan Prezes podkreślił, że kandydat jest osobą zdyscyplinowaną i niekonfliktową, a jego stosunek do przełożonych, współpracowników i stron nacechowany jest szacunkiem.
W opinii z 30 października 2018 r. Pani Marzena Zygarowicz - Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle bardzo dobrze oceniła wyniki statystyczne kandydata, dotyczące ilości załatwianych spraw, liczby dni spędzonych na rozprawach, terminowości sporządzanych uzasadnień oraz stabilności orzecznictwa. Wyraziła przekonanie, że wyniki osiągane dotychczas w pracy przez
Pana Grzegorza Marcina Furmankiewicza dają gwarancję dobrego wykonywania pracy na stanowisku sędziego sądu okręgowego.

2022 Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15.

Uchwałą Sejmu z dnia 12 maja 2022r. został członkiem neoKRS na kolejną kadencję.

neo-KRS 2022 - dokumenty

Załącznik PDF

Załącznik PDF

Załącznik PDF

neo-KRS 2022 - wybory

neo-KRS 2022 - wybory

W mediach

2018-03-06 (polsatnews.pl) : "Warunkiem poparcia Kukiz’15 dla sędziów do KRS było to, że będą popierać nasze postulaty" 2018-11-07 (Gazeta Prawna) : Nowa kasta? Grzegorz Furmankiewicz, członek KRS, rekomendowany prezydentowi do awansu 2019-07-17 (Wieści24) : Tajemnicze kredyty sędziego neoKRS. Grzegorz Furmankiewicz wziął nawet “chwilówki” 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2024-03-10 (OKO.press) : Sędziowie z Podkarpacia wzywają do dymisji prezesa sądu w Krośnie i członka neo-KRS Furmankiewicza