Krzysztof Szmidt

Złożył podpis na liście: Grzegorz Furmankiewicz (2022) .