Ewa Łąpińska

Kandydowała w latach 2018, 2022.

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2022), Leszek Mazur (2022), Maciej Mitera (2022), Paweł Styrna (2022) .

2018 - Kandydatka do neo-KRS
- wskazana przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r.

neo-KRS 2018 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

Załącznik PDF

Załącznik PDF

awans
Sąd Okręgowy w Sosnowcu

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2022 poz. 600

UCHWAŁA NEOKRS Nr 1035/2022 z dnia 2022-12-06

Załącznik PDF

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-03-02

z uzasadnienia uchwały neokrs 1035/2022:

urodziła się w 1958 r. w Będzinie.

od dnia 1 grudnia 1982 r. do dnia 30 września 1992 r. była zatrudniona na stanowisku inspektora w Kopalni Węgla Kamiennego "Saturn" w Czeladzi.

od dnia 2 listopada 1992 r. do dnia 30 czerwca 1993 r. pracowała na stanowisku inspektora w Urzędzie Miasta Sosnowca.

Z dniem 1 lipca 1993 r. została zatrudniona na stanowisku aplikanta prokuratorskiego w Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach.

obowiązki asesora prokuratorskiego pełniła do dnia 30 września 1995 r.

Z dniem 1 października 1995 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Jaworznie. Powierzone czynności orzecznicze pełniła w I Wydziale Cywilnym.

21 lipca 1997 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Jaworznie. Od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. pełniła funkcję Przewodniczącej VI Wydziału Cywilno-Karnego (Grodzkiego). Z dniem 1 lutego 2005 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz Przewodniczącej II Wydziału Karnego tego Sądu. Z dniem 1 sierpnia 2006 r. powierzono jej pełnienie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie. Sprawowała ją do dnia 31 lipca 2014 r., zaś funkcję Przewodniczącej II Wydziału Karnego pełniła do dnia 30 kwietnia 2021 r.

w latach 2008-2009 wielokrotnie orzekała w ramach jednodniowych delegacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach (w XXIII Wydziale Karnym Odwoławczym).

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 kwietnia 2022 r. została delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu oraz została powołana do pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu na sześcioletnią kadencję. Orzeka w VI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

ocenę kwalifikacji Pani Ewy Krystyny Łąpińskiej sporządził neosędzia Dariusz Stachurski - sędzia wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Krakowie.

Załącznik PDF

powołanie do SO

powołanie do SO

- w dniu 7.09.2020 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020r./została powołana na członka komisji.

Załącznik PDF

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

Dz.Urz.MS.2020.217 z dnia 2020.09.08

2022 Kandydatka do neo-KRS
- wskazana przez Prezydium Sejmu.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 12 maja 2022 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na kolejną czteroletnią kadencję,

neo-KRS 2022 - dokumenty

Załącznik PDF

Załącznik PDF

Załącznik PDF

W mediach

2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2024-03-20 (OKO.press) : Frydrych, była zastępczyni Ziobry, traci stanowisko. Bodnar odwołuje 5 prezesów sądów na Śląsku