Zofia Goc-Majewska

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2022), Anna Dalkowska (2022) .

- urodziła się w 1967 roku,

- w 1991 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji UG,

- aplikację etatową odbyła w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu,

- z dniem 15.11.1993 roku została mianowana asesorem w Sądzie Rejonowym w Tczewie,

- w dniu 15.10.1995 roku została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w SR w Tczewie, orzekała w I Wydziale Cywilnym, a w okresie od 15.02.2000 r do 20.05.2009 r pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału,

- w 2015 roku kandydowała na stanowisko sędziego w Sadzie Okręgowym w Gdańsku, jednakże nie uzyskała akceptacji KRS,

( patrz uchwała KRS nr 1097/2015 z dnia 7.10.2015 rok)

- z dniem 1.04.2016 roku przeniesiona na stanowisko sędziego w SR Gdańsk – Północ w Gdańsku,

- od 16.08.2017 roku delegowana z Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku do Ministerstwa Sprawiedliwości,

- w okresie 2017 -2018 główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym MS.

- w 2019 r. powołana Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 19 kwietnia 2019 r. do zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszaniem praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych,

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/powolanie-zespolu-do-spraw-przeciwdzialania-mobbingowi-i-naruszeniom-35390133 (powołanie zespołu)

https://sip.lex.pl/#/act/35621977 (zmiana składu)

- w okresie2018 – 2020 Naczelnik Wydziału Cywilnego Departamentu Prawa Administracyjnego MS.

- w dniu 2.03.2020 roku powołana zarządzeniem MS w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikacje uzupełniającą sędziowską w 2020 roku:

Załącznik PDF

(Dz. Urzędowy MS z dnia 3.03.2020 roku poz. 84)

(Dz. Urzędowy MS z dnia 3.03.2020 roku poz. 84)

- w okresie 2020 – 2021 Departament Strategii i Funduszy Europejskich oraz Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego MS.

- od 2021 Departament Prawa Europejskiego.

- w dniu 27.10.2021 r. NeoKRS podjęła uchwałę o przedstawieniu SSR Zofii Goc – Majewskiej Prezydentowi RP na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku.

(patrz. uchwała neoKRS nr 1444/2021 z dnia 27 października 2021 roku)

- w dniu 8.03.2022r. Prezydent RP powołał ją na stanowisko sędziego SO w Gdańsku.

https://gdansk.so.gov.pl/nowi-sedziowie-sadu-okregowego-w-gdansku,new,mg,271,410.html,412

- od powołania do Sądu Okręgowego sędzia pozostawała w dalszym ciągu na bezterminowej delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.