Wojciech Furman

Złożył podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2022), Anna Dalkowska (2022) .

- urodził się w 1970r. w Elblągu.

- w 1994 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim.

- w 1996 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem dobrym i został asesorem w Sądzie Rejonowym w Elblągu.

- z dniem 1 listopada 1996 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Orzekał w Wydziale Karnym.

- postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 października 1998 r. został powołany na stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu, nominację odebrał dnia 30 października 1998 r. (Oficjalna strona Prezydenta RP https://www.prezydent.pl);. Kontynuował orzekanie w Wydziale Karnym.

-od 1 lipca 2000 r. do 31 maja 2001 r. pełnił funkcję konsultanta nad asesorami.

- od 1 września 2003 r. do 29 lutego 2004 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Elblągu, a od 31 marca 2004 r. do 31 stycznia 2013 r. pełnił funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Elblągu.

- od 1 lutego 2005 r. do 31 stycznia 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Elblągu.

- od 1 marca 2006 r. do 31 maja 2006 r. oraz od 3 listopada 2014 r. do 2 maja 2015 r. orzekał na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Elblągu w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Następnie został delegowany do tego Sądu z dniem 3 maja 2015 r. w celu zakończenia rozpoznawania rozpoznawanych przez niego spraw.

- decyzją Ministra Sprawiedliwości z 22 września 2016 r. nr DSO-IV- 1302650/16 - na podstawie art. 77 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych - został delegowany na okres 6 miesięcy do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kolejnymi decyzjami przedłużano okres delegacji, ostatnią do dnia 30 kwietnia 2021 r.

- od 26 września 2016 r. do 25 czerwca 2020 r. pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, zaś w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. powierzono mu obowiązki Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

- zarządzeniem MS z dnia 14 sierpnia 2020 r. został powołany na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

- zarządzeniem MS z dnia 24 marca 2021 r. został zastępcą przewodniczącej Zespołu do spraw Wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Administracji Sądowej

https://www.infor.pl/akt-prawny/U06.2021.084.0000056,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-wdrozenia-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-w-administracji-sadowej.html

- od 1 października 2021 r. orzeka w VIII Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Elblągu, przy czym od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie w ramach specjalizacji wykonawczej. Decyzją Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsk - na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu w VI Wydziale Karnym Odwoławczym na okres roku od 1 października 2021 r., a następnie na okres kolejnego roku od 21 października 2022 r.

- od 1 stycznia 2023 r. pełni funkcję Koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu.

https://prezentacja.www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-kadr-i-organizacji-sadow-powszechnych-i-wojskowych

w dniu 6.09.2023 r. uchwała nr 766/2023 NeoKRS w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023r. poz. 240.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290362340

w dniu 25.01.2024 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko SSO w Elblągu.

Sąd Okręgowy w Elblągu

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2023 poz. 240

UCHWAŁA NEOKRS Nr 766/2023 z dnia 2023-09-06

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2024-01-25

Załącznik PDF

Załącznik PDF

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/wreczenie-nominacji-sedziowskich,80303

- Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Furman pełni obecnie obowiązki – Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, Kierownika Sekcji ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych II Wydziału Karnego, wizytatora ds. karnych, koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-ilawie-wspolpraca-z-sadem-%20okregowym

- jest członkiem Rejonowej Komisji Wyborczej nr 4 w Elblągu do przeprowadzenia wyborów w dniu 9 czerwca 2024 roku do Parlamentu Europejskiego

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/organy_wyborcze/rejonowa/4

W mediach

2016-04-06 (portEl.pl) : Sędzia wraca, proces idzie dalej