Wojciech Dudek

Złożył podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2021), Rafał Puchalski (2022) .

ur. 17 kwietnia 1964 w. Rzeszowie, sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

-powołany na sędziego dnia 28 września 1993 r. (Sąd Rejonowy w Rzeszowie - https://www.rzeszów.sr.gov.pl);

- orzeka w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich;

- Przewodniczący Wydziału;

- sprawuje nadzór na Policyjną Izbą Dziecka w Rzeszowie;

- jest wiceprezesem SR w Rzeszowie (powołany przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 20 grudnia 2021 r.na okres czterech lat - BIP SA w Rzeszowie 2009 r.)

-Przewodniczący:

- Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 39/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (BIP Gminy Dębica, informacja OKW z dnia 26 sierpnia 2019 r. - BIP Gmina Białobrzegi);),

- Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w 2024 r., Komisarz Wyborczy (vide Informacja OKW z dnia 23 kwietnia 2024 r.);

- członek OKW w 2011 r. (wybory do Sejmu i Senatu-biuletn.net), w 2015 r. (Komunikat OKW z 9 września 2015 r. (biuletyn.net, rzeszów.kbw.gov.pl, PKW https://parlament2015.pkw.gov.pl);

- członek OKW Nr 23 w Rzeszowie - Uchwała PKW z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - Monitor Polski Nr 80, poz. 810 z 2011 r. )-isap.sejm.gov.pl)

- członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia " od dnia 29 lutego 2008 r., członek zrzeszenia prawników polskich od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 6 marca 2020r. (rezygnacja z członkostwa( oświadczenie z dnia 9 marca 2020 r. złożone w trybie art. 88a par 1 usp- BIP SA w Rzeszowie);

- powołany na sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym - poz. 117- postanowienie Prezydenta RP z dnia 18 sierpnia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego- Prawo.pl https://www.prawo.pl

W mediach

2024-05-29 (OKO.press) : Dymisje u Bodnara. Stanowiska tracą wiceszef KSSiP Pelewicz i prezesi sądów w Białymstoku