Wiesława Breza-Kłos

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

Wiesława Celestyna Breza-Kłos ur.sierpnia 1975 r. w Sierakowicach

-studia na UG kończy w 1999 r. z ocena dobrą;

-sekretarz sądowy w Sądzie Wojewódzkim/Okręgowymw Gdańsku od dnia 1 września 1995 r. do dnia 14 kwietnia 2003 r.;

-ukończyła aplikację pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku;

-w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem dostatecznym

-decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 15 kwietnia 2003 r. mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Lęborku (do dnia 14 listopada 2005 r.)

-referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ od dnia 15 listopada 2005 r. do dnia 8 czerwca 2009 r.);

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 czerwca 2009 r. powołana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk -Południe;

-od 2010 r. Przewodnicząca IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

-sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi;

-od dnia 19 września 2019 r. SSO w Gdańsku: orzeka w Wydziale II Cywilnym Rodzinnym

źródło: https://gdansk.so.gov.pl, uchwała neo-KRS nr 638/2019z dnia 28 czerwca 2019 r.(bip krs),sklep LEX https://sip.lex.pl

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 797

UCHWAŁA NEOKRS Nr 638/2019 z dnia 2019-06-27

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.39.2019 z dnia 2019-09-12

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 13

WRĘCZENIE NOMINACJ Dnia 2019-10-16

M.P.2020.13
M.P.2020.13

podnoszenie kwalifikacji:

w 2015 r. ukończyła podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości;

-udział w szkoleniach prowadzonych przez KSSiP

działalność edukacyjna:

-warsztaty nt. "Relacje rówieśnicze a konflikty" w szkole podstawowej w Sierakowicach dnia 27 lutego 2017 r.

źródło: Gmina Sierakowice https://sp2.sierakowice.pl

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podsatwowych i ponadpodstawowych w zakresie odpowiedzialności nieletnich oraz charakterystyki pracy sędziego i innych zawodów prawniczych

źródło: uchwała neo-KRS nr 638/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

udział w komisjach:

-2015 r. - członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25 października 2015 r. ( uchwała PKW z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. źródła: prawo.pl https://www.prawo.pl, PKW https://parlament 2015.pkw.gov.pl, komunikat OKW Nr 35 w Gdańsku z dnia 19 marca 2015 r.

-2014 r. - członek OKW w Gdańsku do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w okręgu Nr 1 obejmującym obszar województwa pomorskiego (źródło: uchwała PKW z dnia 31 marca 2014 r. - Monitor Polski z dnia 7 kwietnia 2014 r. poz. 263Komunikat OKW w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2014 r. https://, PKW https://pe2014t.pkw.gov.pl

-zarządzeniem MS z dnia 20 września 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. MS z dnia 26 września 2019 r., poz. 216 )