- 23.03.2009 r. powołana na urząd sędziego w SR w Jaworze

(https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/nominacje/78-sedziow-odebralo-od-prezydenta-akty-powolania,19092,archive)

- delegacja do Ministerstwa Sprawiedliwości: Departament Prawa Cywilnego, Departament Strategii i Funduszy Europejskich

- członek Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
(patrz Dz.Urz.MS.2013.206)
- sekretarz Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
(patrz Dz.Urz.MS.2018.194)

- 23.03.2020 r powołana do Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

(patrz Uchwała PKW nr 93/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.)

- w dniach 12, 13, 14 i 15 lutego 2019 neoKRS rozpatrywała jej wniosek o przejście i przeniesienie w stan spoczynku ,

- obecnie w stanie spoczynku

(https://24legnica.pl/komu-podpisali-sie-wytrykowski-i-klejnowska-mosiolek/)