w 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze z wynikiem dobrym.

od 15 lipca 1996 roku do 15 września 1996 r. był zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce na stanowisku starszego referenta.

we wrześniu 1998 r. złożył egzamin sędziowski z ogólną oceną dobrą.

od 1 czerwca 1999 r. zatrudniony na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie. Orzekał w Wydziale IV Pracy i w Wydziale II Karnym tego Sądu.

26 września 2001 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Ciechanowie. W ramach delegacji orzekał w IV Wydziale Cywilno-Odwoławczym i w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Płocku (od października 2004 r. końca czerwca 2006 r.).

20 kwietnia 2006 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Płocku. W okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję wizytatora do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tego Sadu.

w 2012 r. zgłosił swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 29 grudnia 2011 r., Nr 117,
poz. 1188.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jacek Chlebny ocenił, że pan Tomasz Szmydt posiada predyspozycje i jest wszechstronnie przygotowany do wykonywania zawodu sędziego sadu administracyjnego, prezentuje wysoki poziom przygotowania merytorycznego oraz kwalifikacje do wykonywania tej funkcji. i zasługuje na ocenę wyróżniającą. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
uwzględniając opinię Prezesa WSA w Warszawie a także oceny Kolegium i Zgromadzenia Ogólnego tego Sądu przyznał kandydaturze Tomasza Szmydta ocenę bardzo dobrą. Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznało kandydaturze Tomasza Szmydta ocenę wyróżniającą (9 głosów „za"). Podczas głosowania
na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów tego Sądu Tomasz Szmydt otrzymał najwyższy wynik spośród zgłoszonych dwunastu kandydatów:: 75 głosów „za", przy 37 głosach „przeciw".

(z uchwały nr 190/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.)

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 października 2012 r. nr 1130-13-2012 powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

w maju 2017 r., został delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości,

1 września 2018 r. Szmydt został dyrektorem Wydziału Prawnego Krajowej Rady Sądownictwa - (okoliczności powierzenia funkcji)

we wrześniu 2018 r. wszedł też w skład Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych.

identyfikowany w mediach, jako uczestnik grupy hejtującej sędziów - por.: poniżej

więcej

w maju 2024 r. poprosił o ochronę białoruskie władze.

wpisy zamieszczone 6 maja 2024 r. na platformie "X" w profilu https://twitter.com/Szmydt_Tomasz

W mediach

2019-08-28 (polsatnews.pl) : Sędzia Szmydt odsunięty od pracy w WSA. Wcześniej został odwołany z KRS 2019-09-26 (RMF24) : Jak sędzia Cichocki zabiegał u szefa KRS o posadę dla sędziego Szmydta [POSŁUCHAJ AUDIO] 2019-09-26 (Prawo.pl) : Sędzia Szmydt może wrócić do orzekania w WSA 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2024-04-18 (OKO.press) : Zwrot w aferze hejterskiej. Śledztwo przejmuje prokuratura regionalna, będzie zespół śledczy 2024-05-06 (Onet.pl) : Polski sędzia poprosił o azyl polityczny na Białorusi 2024-05-09 (Onet.pl) : Szefowa KRS oskarża poprzednika o promowanie Tomasza Szmydta. Jest odpowiedź: to Piebiak dzwonił 2024-05-09 (businessinsider.com.pl) : Tomasz Szmydt, czyli rozwodnik, bez majątku, z karą za nękanie dziennikarki. Wiemy, od kiedy dostaje tajne sprawy 2024-06-03 (OKO.press) : Afera hejterska: Prokuratura ma 200 tys. maili. Hejterskie konto KastaWatch jest z resortu Ziobry