Tomasz Przesłański

Złożył podpis na liście: Leszek Mazur (2018) .