Tomasz Krzemianowski

Złożył podpis na liście: Łukasz Konrad Piebiak (2021) .

od 18.12.2001 r. sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku

od 03.04.2007 r. sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie, II Wydział Karny

obecnie nadal sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczący wydziału

po podpisaniu list:

- został wiceprezesem SO w Koszalinie

--został wykluczony z SSP Iustitia

W mediach

2024-06-01 (OKO.press) : Nowe dymisje u Bodnara. Stanowisko traci prezeska sądu w Koszalinie, są też nowe awanse 2024-06-28 (MS.gov.pl) : Odwołanie Prezes i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie