- urodziła się w 1976 r.

- w 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie z ogólną oceną bardzo dobrą.

- od października 2001 r. jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na tym Wydziale, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta a od lutego 2018 r. do chwili obecnej profesora nadzwyczajnego.

- w czerwcu 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w lutym 2016 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym monografii, podręczników i komentarzy z zakresu prawa postępowania cywilnego, także międzynarodowego, prawa ustroju organów ochrony prawnej, prawa egzekucyjnego czy gospodarczego.

- w latach 2008-2016 był członkiem Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- od października 2004 r. do września 2010 r. był zatrudniony jako wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od października 2006 r. do czerwca 2007 r. wykładał na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Biznesu im. Bpa J. Chrapka w Radomiu. Doświadczenie dydaktyczne zdobył również, prowadząc wykłady w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach, Puławskiej Szkole Wyższej w Puławach, Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu i Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

- wykonywał zawód komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin -Zachód w Lublinie.

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/komornik-z-lublina-kandydatem-na-sedziego-sadu-najwyzszego,n,1000265860.html

- posiada bogate doświadczenie w pełnieniu zróżnicowanych funkcji w radach nadzorczych spółek handlowych, m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Zamościu (2008 r.), członek Rady Nadzorczej Perła Browary S.A. w Lublinie (2009-2010), członek Rady Nadzorczej Lubelskich Fabryk Wag FAWAG S.A. w Lublinie (2009-2011), przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca sp. z o.o. w Lublinie (2011 r.), prezes Zarządu Midas Polski sp. z o.o. w Lublinie (2012 r.), członek Zarządu Prawniczy Market sp. z o.o. w Rzeszowie (2012 -2013), sekretarz Rady Nadzorczej BUMECH S.A. w Katowicach (2013 r.). Był także doradcą Zarządu OLAN Grupa: OLAN sp. z o.o. w Lublinie (2008 r.), ekspertem i recenzentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (2010 r.) oraz konsultantem kancelarii adwokackich w Lublinie (2009-2012).

- od 2012 r. był adwokatem.

- pozytywnie zaopiniowany uchwałą neoKRS nr 331/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwadzieścia stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, (Monitor Polski z 2018 r. poz. 633)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwadziescia-290387669

- w dniu 10.10.2018 r. został powołany przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-powolal-nowych-sedziow-sadu-najwyzszego,7562

-w 2020 r. ubiegał się bezskutecznie o stanowisko Pierwszego Prezesa SN.

https://natemat.pl/308043,kim-jest-tomasz-demendecki-moze-zostac-prezesem-sn-jest-znajomym-piebiaka

https://wiadomosci.wp.pl/sad-najwyzszy-kim-jest-tomasz-demendecki-to-kandydat-na-prezesa-sadu-najwyzszego-6513966699378817a

https://wtv.pl/sad-najwyszy-240520-ws-kandydat-na-prezesa

- został wyznaczony przez Prezydenta RP w skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

https://dorzeczy.pl/kraj/333391/wylosowano-kandydatow-do-izby-odpowiedzialnosci-zawodowej.html

https://tvn24.pl/polska/sad-najwyzszy-izba-odpowiedzialnosci-zawodowej-prezydent-wyznaczyl-sedziow-st6117649

- w 2023 r. był promotorem pracy doktorskiej byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. Obaj studiowali na tej samej uczelni i byli na tym samym roku studiów.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/neosedzia-i-promotor-piebiaka-prosi-o-wsparcie-wyraz-wyjatkowej-bezczelnosci/z3cl4bx

https://oko.press/neo-sedzia-sn-i-promotor-piebiaka-przegral-wybory

https://oko.press/byly-zastepca-ziobry-lukasz-piebiak-chce-byc-doktorem-promotorem-znajomy-ze-studiow

https://oko.press/dzis-obrona-doktoratu-lukasza-piebiaka-praca-skromnej-objetosci-promotorem-kolega-ze-studiow

- w 10.2023 r. ubiegał się bezskutecznie o członkostwo w Radzie Doskonałości Naukowej, która to rada decyduje o tytułach naukowych i rozwoju kadry naukowej zgodnie ze standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Kandydatura została skrytykowana przez znaczną część środowiska naukowego, a w szczególności prawniczego w związku z przyjęciem nominacji do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która w ocenie TSUE i tych środowisk została nieprawidłowo powołana

https://www.rp.pl/prawnicy/art39233591-sedzia-z-izby-kontroli-sn-przegral-wybory-do-waznego-organu

https://www.rp.pl/opinie-prawne/art39107741-kappes-skrzydlo-profesorowie-neosedziowie-sn-przypadek-t-demendeckiego

https://oko.press/wybor-kandydatow-z-polski-na-sedziego-tsue-znamy-6-nazwisk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Demendecki

https://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Nota_iknisp_demendecki.aspx

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/sedzia-na-medal-pis-i-przyjaciele-chca-odznaczyc-bylego-prezesa-izby-dyscyplinarnej/