Tomasz Andrzej Czop

Złożył podpisy na listach: Mariusz Witkowski (2018), Ewa Łąpińska (2018) .