Teresa Sobieszek

Złożyła podpis na liście: Ewa Łąpińska (2018) .