Sylwia Sawicka

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w 1977 r. w Gdańsku

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 kwietnia 2010 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie (Monitor Polski z 2010 r. Nr 44, poz. 620);

- nominację odebrała dnia 20 maja 2010 r. (oficjalna strona Prezydenta RP);

- orzeka w XI Wydziale Wykonawczym;

- Przewodnicząca Wydziału;

- uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. powołana w skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 35 w Gdańsku dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku htts://gdansk.kbw.gov.pl-Komunikat Okręgowej

- uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołana w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni (Monitor Polski z 2015 r., poz. 911, Komunikat OKW w Gdyni z dnia 8 września 2015 r., Urząd Miasta Gdyni https://bip.um.gdynia.pl);