Sylwester Świerdza

Złożył podpisy na listach: Leszek Mazur (2018), Leszek Mazur (2022) .