- urodzony w 1978 r.

- w 2002 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

- w 2005 r. ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski.

- w okresie 1.12.2005 r. – 30.04.2007 r. był asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i Sadzie Okręgowym w Poznaniu.

- w dniu 1.05.2007 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie.

- w dniu 21.04.2009 r. został powołany przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie. Orzekał w V i VI Wydziale Karnym.

- w dniu 1.08.2016 r. delegowany do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Orzeka w XII Wydziale Karnym tego sądu.

- w dniu 1.10.2019 r. uchwała NeoKRS nr 870/2019 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na 61 spośród 67 stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszonych w MP z 2018r. poz.291. Stanisław Zdun został przedstawiony Prezydentowi RP na jedno z tych stanowisk.

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2020 r. powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku (D. Urz. MS. 2020, poz. 32)

- w latach 2018 – 2022 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/113/3287/komunikat-prasowy

- w 2022 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

- w dniu 3.02.2021 r. wręczenie nominacji przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7672

- Uchwałą Sejmu RP z dnia12.05.2022r. został wybrany w skład NeoKRS na 4 letnią kadencję. Od 23.11.2023 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego NeoKRS.

https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/8408438,sejmowa-komisja-sprawiedliwosci-i-praw-czlowieka-poparla-15-kandydatow-do-krajowej-rady-sadownictwa.html

https://www.krs.pl/pl/o-radzie/sklad-i-organizacja/793-arkadiusz-mularczyk.html

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. powołany w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 roku (d. Urz. MS. 2022, poz. 169)

Wykładowca KSSiP.

https://tvn24.pl/polska/krajowa-rada-sadownictwa-sedzia-stanislaw-zdun-wiceszefem-przewodniczaca-wylaczala-mikrofony-politykom-opozycji-st7451176

https://niezalezna.pl/polska/sedzia-stanislaw-zdun-w-telewizji-republika-o-ataku-wyborczej-nowy-standard-prokuratury-to-niestosowne/517896

https://tvn24.pl/polska/prokuratura-a-neosedziowie-stanislaw-zdun-odmawia-odmawia-stosowania-kontroli-operacyjnej-jest-odpowiedz-prokuratury-st7915649

https://oko.press/tag/sedzia-stanislaw-zdun

https://oko.press/tag/stanislaw-zdun

https://niezalezna.pl/polityka/prezydent/sedzia-zdun-wspomina-rozprawe-z-komorowskim-mialem-obowiazek-przesluchac-tego-waznego-swiadka/517903

/www.prezydent.pl/

/www.bip.so.warszawa.gov.pl/

/www.Warszawa.Wyborcza.pl/

/www.krs.pl///www.tvn.pl/

W mediach

2021-02-24 (OKO.press) : Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA