Sławomir Presnarowicz

Złożył podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodzony w 1964 r.

- doktor habilitowany nauk prawnych.

- profesor w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu Białostockiego.

- w dniu 29.12.2003 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego WSA w Białymstoku.

https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2003/prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie,30701,archive

- w dniu 5.03.2013r. powołany przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego NSA .

https://t.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/nominacje/zawod-sedziego-sluzba-prawu-i-obywatelom,19179

- pełni obowiązki w Izbie Finansowej NSA,

- jest autorem wielu prac i publikacji z zakresu prawa finansowego.

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2023 r. powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie(D. Urz. MS z dnia 29.03.2023 roku poz.85)