Sebastian Popiołek

Złożył podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

Od 21.03.2007 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Słubicach, I Wydział Cywilny