Sebastian Petlik

Złożył podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

Od 21 czerwca 2001 r. asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Od 17 sierpnia 2004 r. sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie,

Od 01 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2012 r. przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sulęcinie

Od 25 października 2005 r. do 31 października 2009 r. wiceprezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie

Od 1 stycznia 2013 r. przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu,

Od 02 stycznia 2013 r. do 30czerwca 2015 r. przewodniczący VI Wydziału Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą w Sulęcinie

Od 07 maja 2015 r. przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sulęcinie

Od 01 lipca 2015 r. prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie na okres 4 lat i przewodniczący I Wydziału Cywilnego tego Sądu do 30 grudnia 2020 r.

Od 01 lipca 2019 r. prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie na kolejny okres 4 lat

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2020 r. delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim do 30 czerwca 2021 r., orzekał w I Wydziale Cywilnym tego sądu
W 2021 r. wziął udział w konkursie na wolne stanowisko sędzi

w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim - jedyny kandydat

OGŁOSZENIE KONKURSU Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (monitorpolski.gov.pl)

UCHWAŁA NEOKRS: nr 1121/2021 z 30.07.2021

Prezydent RP nie powołał sędziego na stanowisko sędziego sądu okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Obecnie nadal sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, I Wydział Cywilny, przewodniczący tego wydziału

Dnia 19 czerwca 2024 r. odebrał prezydenta RP powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Obecnie orzeka w Wydziale I Cywilnym ww.sądu.

Bohater negatywny zdarzeń związanych z jego czynnościami zawodowymi jako sędziego, w tym wsparciem listy J. Dudzicza do NEOKRS:

Konflikt w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie. Sędziowie oskarżają prezesa. Ten stanowczo zaprzecza. W tle poparcie kandydata do KRS... | Gazeta Lubuska

Odpowiedź Podsekretarz Stanu w MS – K.Frydrych na zapytanie RPO

W mediach

2021-04-07 (BIP RPO) : delegacja do SO a racjonalne wykorzystanie kadr - stanowisko RPO