Roman Józef Glos

Złożył podpisy na listach: Mariusz Witkowski (2018), Ewa Łąpińska (2018) .