Robert Bełczącki

Złożył podpis na liście: Dariusz Drajewicz (2018) .