Renata Mleczko

Złożyła podpis na liście: Dagmara Pawełczyk-Woicka (2018) .

urodziła się 22 czerwca 1971 r. w Krakowie.

W latach 1996-1998 odbyła aplikację sądową i w 1998 r. złożyła egzamin sędziowski

W latach 1996-1999 była zatrudniona w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie na stanowisku prawnika.
1 czerwca 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

dnia 21 lipca 2001 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Orzekała w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skale oraz I Wydziale Cywilnym. Pełniła również funkcję Przewodniczącej Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale.

od września do grudnia 2014 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-
Podgórza w Krakowie.

od stycznia 2015 r. do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Przewodniczącej
XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

od I stycznia 2020 r. do 3 marca 2021 r. była delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Zgłaszając się na wolne stanowisko sędziego w SO w Krakowie była jedynym kandydatem na jedno miejsce

UCHWAŁA NR 962/2021 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2021 r.

Postanowienie Prezydenta RP M.P. z 2021 r., poz. 1107

W Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP

W mediach

2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier