Urodził się 8 sierpnia 1973 r. w Jarosławiu.

W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra.

Po odbyciu w latach 1997-1999 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, w 1999 r. złożył egzamin sędziowski.

Z dniem 1 lutego 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu. Orzekał w wydziałach: grodzkim, karnym i pracy.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Początkowo orzekał w Wydziale Cywilno-Karnym i Wydziale Grodzkim a od lipca 2009 r. w II Wydziale Karnym.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2016 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości od 4 lipca 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. Powierzono mu obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich. Kolejną decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. został delegowany do pełnienia tych czynności od 4 stycznia 2017 r. na czas nieokreślony. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2017 r. powierzono mu obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich. Delegacja zakończyła się z dniem 31 stycznia 2018 r.

Z dniem 1 lutego 2018 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, na okres sześciu lat. Jednocześnie został delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, na czas pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Orzekał w II Wydziale Karnym.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. został powołany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Rzeszowie.

Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym został wyznaczony na Przewodniczącego Rady Terenowej.

Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. został ponownie wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 24 maja 2022 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Z dniem 01 stycznia 2023 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Obecnie sędzia II Wydziału Karnego tego sądu apelacyjnego.

W mediach

2018-01-31 (MS.gov.pl) : objęcie funkcji Prezesa Sądu Okręgowego 2019-08-29 (Wp.pl) : Tajna komórka "wsparcia medialnego" w Ministerstwie Sprawiedliwości 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2023-01-13 (Archiwum Osiatyńskiego) : Prezydent awansował ludzi Ziobry i sędziów z grupy Kasta/Antykasta. Tak wygląda kompromis z UE 2024-03-04 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego. 2024-03-04 (Wyborcza.pl Koszalin) : Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie złożył rezygnację. Minister Bodnar jest tym pozytywnie zaskoczony 2024-04-18 (OKO.press) : Zwrot w aferze hejterskiej. Śledztwo przejmuje prokuratura regionalna, będzie zespół śledczy 2024-06-03 (OKO.press) : Afera hejterska: Prokuratura ma 200 tys. maili. Hejterskie konto KastaWatch jest z resortu Ziobry 2024-07-01 (MS.gov.pl) : Odwołanie Prezesa i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie