Rafał Jaroszewski

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2012 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Iławie. Orzekał w II Wydziale Karnym

Delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości co najmniej w latach 2016- 2017

Obecnie orzeka w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w XVI Wydziale Gospodarczym