Rafał Janiszowski-Downarowicz

Złożył podpis na liście: Łukasz Konrad Piebiak (2021) .