- urodził się w 1975 r.

- w1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- w 2002 r. po odbyciu aplikacji sądowej, złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą

- w dniu 1 sierpnia 2002 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie i skierowany do wykonywania obowiązków służbowych w X Wydziale Grodzkim, a następnie VIII Wydziale Karnym. Z dniem 1 stycznia 2006 r. przeniesiony został na stanowisko asesorskie do nowo utworzonego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie i przydzielony do orzekania w III Wydziale Karnym

-w dniu 4 lipca 2006 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Czynności orzecznicze wykonywał w III Wydziale Karnym, w którym od dnia 23 maja 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Od dnia 1 września 2006 r. do dnia 14 marca 2008 r. zajmował stanowisko kierownika Sekcji Wykonawczej w tym Wydziale, zaś od dnia 15 marca 2008 r. do dnia 29 lutego 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-17290828

- w dniu 1 marca 2012 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Piasecznie i zaczął pełnić funkcję Wiceprezesa Sądu, a także funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego

- w dniu 1 marca 2016 r. powołany został do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie na kolejną kadencję, a od dnia 1 listopada 2016 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie

- w dniu 1 grudnia 2016 r. powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie na 4-letnią kadencję

- od dnia 1 stycznia 2019 r. delegowany został na czas nieokreślony do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie i przydzielony do orzekania w IX Wydziale Karnym Odwoławczym

- w dniu 1 grudnia 2020 r. ponownie został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie na okres 4 lat

- w dniu 12 lipca 2022 r. odwołany z funkcji Prezesa SR w Piasecznie , w związku ze złożoną rezygnacją

- w dniu 13 lipca 2022 r. powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na okres sześciu lat

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1938/110

- w dniu 31 lipca 2023 r. zarządzeniem M S powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (D. Urz. MS. 2023. poz. 149)

- zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszone w MP z 2023 r. poz. 417

- ocenę kwalifikacji Pana Radosława Lenarczyka sporządził Pan Marcin Czerwiński - wizytator do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Wizytator przyznał kandydatowi łączną ocenę wyróżniającą i stwierdził, że kandydat w pełni zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie

- w dniu 4 października 2023 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowało kandydaturę sędziego

- w dniu 8 listopada 2023 r. uchwałą Nr. 1011/2023 neoKRS przedstawiła Prezydentowi RP wniosek o powołanie sędziego na wyższe stanowisko

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290362980

- w dniu 29 lutego 2024 r. Prezydent RP wręczył Radosławowi Lenarczykowi akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/palac-prezydencki-nominacje-sedziowskie,81987

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/sedziowie-najwiekszego-w-polsce-sadu-w-warszawie-chca-odwolania-prezesa-apeluja-do-bodnara/

https://oko.press/sedziowie-sadu-okregowego-w-warszawie-chca-odwolania-prezesa

https://wiadomosci.radiozet.pl/polityka/sedzia-od-ziobry-uniewinnil-od-gwaltu-aktora-z-pis-i-pilnuje-procesu-nowaka

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art39116131-lawniczce-grozi-odwolanie-bo-odmowila-orzekania-z-neo-sedzia