Piotr Włodarczyk

Złożył podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodzony w 1981r.

- w 2005 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem.

- od 02.2007 r. do 12.2007 r. pracował jako asystent sędziego w II Wydziale cywilnym SO w Warszawie. W tym okresie udzielał także bezpłatnych porad prawnych w stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Warszawie.

- w okresie 3.11.2008 r. – 30.05.2009 r. specjalista w Wydziale Legislacyjno – Prawnym Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej

- w okresie 1.06.2009 r. - 31.08.2011 r. - asystent sędziego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

- w 2010 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

- w 2011 r. ukończył studia podyplomowe w SGH w Warszawie dotyczące spółek.

- w okresie 1.09.2011 r. do 18.02.2018 r. pełnił obowiązki referendarza sądowego w kilku wydziałach cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie/I,II,IV,XXIV/

- w dniu 16 stycznia 2014 roku uchwałą nr 27/2014KRS nie przedstawiono kandydatury Piotra Włodarczyka na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2012 r., poz. 669 ( nie oddano głosów "za", oddano natomiast 4 głosy "przeciw" oraz 13 głosów "wstrzymujących się", w rezultacie czego kandydatura nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-piec-wolnych-287666508

- w dniu 16.02.2016r. uchwała KRS nr 126/2016r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego na pięciu stanowiskach sędziego sądu rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy.

/nie przedstawiono Piotra Włodarczyka referendarza sądowego na stanowisko sędziego sądu rejonowego z powodu braku wymaganej ilości głosów. Otrzymał 15 głosów wstrzymujących się/

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-pieciu-287641235

- w okresie od 12.2016r. – 02.2018r. pracował również jako dziennikarz w Przeglądzie Piaseczyńskim zajmujący się tematyką prawną.

- w dniu 19.02.2018 r. jest delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawa Administracyjnego.

- w dniu 11.12.2018 r. uchwała NeoKRS w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego w Warszawie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018r. p.256

/przedstawiono kandydaturę referendarza mimo fatalnego wyniku uzyskanego na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie 20 września 2018 r. - pan Piotr Włodarczyk otrzymał 7 głosów „za”, 35 głosów „przeciw” i 21 głosów „wstrzymujących się”, i na Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie - pan Piotr Włodarczyk otrzymał 0 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”)

( patrz uchwała nr 622/2018 neoKRS z dnia 11 grudnia 2018 r. )

- w dniu 23.09.2020 r. uchwała NeoKRS nr 754/2020 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzech z czterech stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2018r. poz.256.

/sędzia P. Włodarczyk zgłosił się na jedno z czterech miejsc/

- w dniu 6.09.2021 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego sądu rejonowego do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie,34591

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1386869,kontrowersyjne-konkursy-na-posiedzeniu-krs.html