Piotr Telusiewicz

Złożył podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2022) .

1. powołanie do SO

UCHWAŁA NEOKR Nr 352/2019

Załącznik PDF

Załącznik PDF

powołanie do SO

powołanie do SO

2. powołanie do SN

Sąd Najwyższy Izba Cywilna

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2022 poz. 838

UCHWAŁA NEOKRS Nr 333/2023 z dnia 2023-05-19

Załącznik PDF

---

Załącznik PDF

powołanie do SN

powołanie do SN

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-12-06