Piotr Sławomir Niedzielak

Złożył podpis na liście: Leszek Mazur (2022) .