- urodził się w 1974 r.

- w 1996 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

- od 1 października 1997 r. do 15 listopada 1998 r. był zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim na stanowisku asystenta. Po odbyciu aplikacji sądowej pozaetatowej we wrześniu 1998 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym

- 10 listopada 1998 r decyzją Ministra Sprawiedliwości został mianowany asesorem sądowym i powierzono mu z dniem 16 listopada 1998 r. wykonywanie czynności służbowych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, gdzie orzekał w VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów, a następnie w I Wydziale Cywilnym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 26 października 2000 r. ponownie powierzono mu z dniem 16 listopada 2000 r. pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

-16 stycznia 2001 r postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, gdzie orzekał w VI Wydziale Cywilnym, a następnie w V Wydziale Gospodarczym.

https://www.prawo.pl/akty/m-p-2001-8-125,16892491.html

- z dniem1 stycznia 2018 został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie mimo tego, że wcześniej był karany dyscyplinarnie, a skazanie nie uległo zatarciu w chwili powołania

https://wiadomosci.wp.pl/krakow/afera-w-krakowie-nekal-i-ublizal-zostal-prezesem-sadu-6199988480489601a

https://wiadomosci.wp.pl/ziobro-odwolal-kolejnych-prezesow-sadow-6200332665218689a

- od 15 maja do 14 listopada 2020 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie

-w 2019 r. powołany jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości do: Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie jako egzaminator z zakresu prawa cywilnego, Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego obejmującego obszar właściwości Izb Komorniczych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie oraz we Wrocławiu.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prawnicy-bliscy-wladzy-dostaja-intratne-stanowiska-w-komisjach/hkfrysk

- zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie ogłoszone w MP z 2019 r. poz.479

- ocena kwalifikacji kandydata została sporządzona przez wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Wynika z niej, że referat kandydata składa się w znacznej części ze spraw z repertorium "C" i "Ns" i są to sprawy w znacznej części skomplikowane, wielopłaszczyznowe, a także wielowątkowe. Obciążenie co do liczby wokand w miesiącu należy uznać za odpowiednie, przekracza ono bowiem obciążenie wynikające z zakresu czynności. Średnia miesięczna liczba spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne była mniejsza od pozostałych sędziów sądu i okręgu zarówno w 2017 r" jak i w latach kolejnych choć trzeba zauważyć, że od 1 stycznia 2018 r. kandydat pełni funkcję Prezesa Sądu. Kandydat osiągał gorsze wyniki w stosunku do sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądu i okręgu w zakresie załatwialności spraw na rozprawach. Kandydat, w stosunku do sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądu i okręgu, miał więcej spraw odroczonych. Duży odsetek spraw odroczonych może znajdować tylko częściowe usprawiedliwienie w fakcie, że zarówno część spraw procesowych z repertorium "C" jak i nieprocesowych z repertorium "Ns" rzadko kiedy kończy się na pierwszej rozprawie. W części spraw przyczyną odraczania rozpraw był brak należytej koncentracji materiału dowodowego, o czym mowa w opisie przebiegu spraw, były tzw. "puste terminy", jak również niestawiennictwa świadków, stron, brak konsekwentnego dyscyplinowania stron do składnia wniosków dowodowych, opóźnienia biegłych w sporządzaniu opinii. Terminowość sporządzania uzasadnień wizytator ocenił pozytywnie, aczkolwiek nie wszystkie przedłużone terminy przez Prezesa miały podstawę w treści art. 329 k.p.c. (zawiłość sprawy). Kandydat posiada bardzo dobre przygotowanie teoretyczne. Wskaźnik stabilności orzecznictwa i wskaźnik dotyczący liczby uchylonych orzeczeń z referatu kandydata jest lepszy od przeciętnej w wydziale. Z treści uzasadnień wynika, że w praktyce opiniowany dobrze interpretuje przepisy prawa materialnego, przywołuje stosowne orzecznictwo Sądu Najwyższego, co świadczy o jego dobrej znajomości. Zastrzeżenia pod adresem kandydata dotyczą głównie sprawności postępowania. Uchybienia te zdaniem wizytatora nie dyskwalifikują opiniowanego do kandydowania na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Kandydat zgłosił uwagi do oceny kwalifikacji

SĄD Sąd Okręgowy w Krakowie sędzia

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2019 poz. 479

UCHWAŁA NEOKRS Nr 516/2020 z dnia 2020-07-07

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.43.2021 z dnia 2021-05-04

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 694

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-07-07

- 7 lipca 2020 r. uchwałą Nr 516/2020 neoKRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mimo tego, że powołany zespół członków neoKRS dokonujący wstępnej oceny zgłoszeń rekomendował jego kontrkandydatkę

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290391218

- 7 lipca 2021 r. Prezydent RP wręczył akt powołania

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-19134658

Załącznik PDF

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

- sędzia Piotr Skrzyszowski jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP“

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-praworzadnosc-i-wymiar-sprawiedliwosci-w-polsce-09-03-2024/

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Az3HB0O3atg

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=x1a_w5cVvko

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/konferencja-kryzys-praworzadnosci-i-wymiar-sprawiedliwosci-co-dalej-piotr-skrzyszowski-otwarcie-konferencji/

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

https://www.radiopik.pl/21,2991,piotr-skrzyszowski

W mediach

2017-12-19 (Wp.pl) : Afera w Krakowie. Nękał i ubliżał. Został prezesem sądu 2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier 2023-10-28 (Niezależna.pl) : Czeka nas zapaść sądownictwa i chaos? Skrzyszowski: Te projekty są rażąco sprzeczne z konstytucją! 2023-11-20 (Sedziowie.rp) : APEL DO POSŁÓW 2023-11-27 (Prezydent.pl) : Spotkanie Prezydenta z przedstawicielami zrzeszenia Sędziowie RP