Piotr Sebastian Szydłowski

Złożył podpisy na listach: Maciej Nawacki (2018), Paweł Styrna (2018) .