urodził się w 1968 r.

W latach 1993-1995 pracował w Głównym Urzędzie Ceł na stanowisku radcy.

15 listopada 1996 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

5 czerwca 1998 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w tym Sądzie. Orzekał w wydziałach karnych. W dniu 1 sierpnia
1999 r. zaczął pełnić obowiązki Przewodniczącego VI Wydziału Karnego. W okresie od 1 października 2000 r. do dnia 13 kwietnia 2004 r. był sędzią w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału, a następnie kierownika Sekcji Wykonawczej.

14 kwietnia 2004 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzekał w VIII Wydziale Karnym,
a następnie w X Wydziale Karnym Odwoławczym.

od 15 października 2012 r. do 14 marca 2016 r. pełnił obowiązki sędziego wizytatora do spraw karnych w XIX Wydziale Wizytacyjnym.

Od 5 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. pełnił funkcję Zastępcy
Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,

4 czerwca 2018 r. objął funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości, z dniem 1 grudnia 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

kandydował na jedno z dwóch wolnych miejsc w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie - było dwóch kandydatów na dwa wolne miejsca

z uchwały neokrs nr 785/2019 z 26.07.2019

Sąd Apelacyjny w Warszawie sędzia

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 467

UCHWAŁA NEOKRS Nr 785/2019 z dnia 2019-07-26

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.56.2019 z dnia 2019-11-29

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 23

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2020-05-26

we wrześniu 2018 r. wszedł w skład Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych.

udział w represjonowaniu sędziów:

ustalenia Raportu "Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023.":

Raport - str. 25-30
Raport - str. 25-30

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2024-03-04 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego. 2024-05-20 (OKO.press) : Zawiadomienia do prokuratury w sprawie Schaba, Radzika i Lasoty. Za represje wobec 30 sędziów 2024-06-13 (MS.gov.pl) : Powołania i odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów sądów powszechnych