Piotr Boguszewski

od 2005 r. do 2006 r. referent prawny w ZUS;

2008-2008 - aplikacja sądowa;

2006 i 2008 - 2012 - asystent sędziego;

od 2012 r. sędzia Sądu Rejonowego

od 2019 r. delegowany do orzekania w SO

awans do Sądu Okręgowego w Koszalinie przy braku jednoznacznego poparcia wizytatora ds. karnych w procesie nominacyjnym z uwagi na neutralną ocenę pracy kandydata w pionie karnym;

z oceny wizytatora ds. karnych: "Przeciwstawiają się [poparciu kandydatury] wnioski płynące z podstaw zmian i uchyleń orzeczeń
wydawanych przez opiniowanego. Zdaniem sędziego wizytatora nie można było także nie zauważyć i tego, że w sprawach prowadzonych przez Pana sędziego Piotra Boguszewskiego wydawane są postanowienia dotyczące prostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści wyroku."

z oceny wizytatora ds. cywilnych i gospodarczych: "(...)spełnia formalne kryteria do wykonywania pracy orzeczniczej w Sądzie Okręgowym
w Koszalinie.
"

brak poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Koszalinie – wszystkie głosy członków kolegium przeciw;

brak poparcia Zgromadzenia Sędziów Apelacji (brak uchwały z uwagi na decyzję Zgromadzenia o wstrzymaniu opiniowania),

objęte funkcje:

- Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,

- Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie,

- Komisarz Wyborczy w Koszalinie,

- członek Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej w Koszalinie,

(z uchwały neokrs 384/20 z 11.03.2020 r.)

inne informacje:

za "Wymiar sprawiedliwości pod presją. Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce wiatach 2015-2023.":

Raport - str. 212-214
Raport - str. 212-214


W mediach

2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego. 2024-03-04 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego. 2024-03-04 (Wyborcza.pl Koszalin) : Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie złożył rezygnację. Minister Bodnar jest tym pozytywnie zaskoczony 2024-03-20 (OKO.press) : Frydrych, była zastępczyni Ziobry, traci stanowisko. Bodnar odwołuje 5 prezesów sądów na Śląsku