Piotr Andrzej Węgrzyn

Złożył podpis na liście: Ewa Łąpińska (2018) .