ur. się dnia 4 marca 1971 r. w Limanowej

- lata 1990-1995 studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył z oceną bardzo dobrą;

- odbył aplikację sądową w latach 1995 - 1997 r;

- egzamin sędziowski złożył z wynikiem bardzo dobrym;

- z dniem 10 listopada 1997 r. mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

- nominację na sędziego Sądu Rejonowego otrzymał dnia 22 października 1999 r., orzekał w wydziałach: Rodzinnym i Nieletnich oraz Cywilno-Karnym;

- od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 6 lutego 2018 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, gdzie orzekał:

do dnia 31 stycznia 2017 r. w I Wydziale Cywilnym,

od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 15 stycznia 2007 r. w Wydziale III Ksiąg Wieczystych, którego był Przewodniczącym oraz osobą odpowiedzialną za wdrożenie systemu elektronicznej księgi wieczystej,

od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 6 lutego 2018 r. w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – był wiceprzewodniczącym Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich;

- od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2021 r. delegowany do Sądu Okręgowego w Krakowie, gdzie orzekał w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym;

- wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie od lutego 2018 r. do marca 2021 r.;

- następnie od dnia 1 marca 2021 r. delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekał w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Odwoławczym;

- ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studia Podyplomowe edycja XVI Ekonomia i Prawo Gospodarcze na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

- w dniu 6 marca 2018 r. wybrany przez Sejm RP na członka Krajowej Rady Sądownictwa, jej przewodniczący od dnia 29 stycznia 2021 r. do maja 2022 r.

- wybrany na kolejną kadencję do KRS w 2022 r., ubiegał się ponownie o funkcję przewodniczącego Rady, ale przegrał z Dagmarą Pawełczyk-Woicką (vide Wikipedia hhtps://pl.wokipedia.org);

- pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Sądów Powszechnych od dnia 15 stycznia 2007 r. do dnia 15 października 2007 r.;

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Krakowie nr 19 w wyborach na Prezydenta RP w 2010 r.;

- Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych w 2010 r.;

- Zastępca Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Krakowie II w wyborach do sejmu i senatu w 2011 r.;

- Członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach na Prezydenta RP w 2015 r.;

- Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I w wyborach do sejmu i senatu w 2015 r.


2018 Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Od 27 kwietnia 2018 r. członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

neo-KRS 2018 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

Załącznik PDF

Załącznik PDF

2022 Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez Prezydium Sejmu.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 12 maja 2022 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na kolejną czteroletnią kadencję,

neo-KRS 2022 - dokumenty

Załącznik PDF

Załącznik PDF

Załącznik PDF

uczestnik Międzynarodowej debaty na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Paweł Styrna o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 r.:

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

Wystąpienie na posiedzeniu Komisji Sejmowej 16.06.2021

Przedstawienie „Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r.” na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (175.) z 21 kwietnia 2022 r.

udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP (nr 101) w dniu 9 czerwca 2021 r. dot. zmiany ustawy Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, na posiedzeniu tym przedstawiana została przez Pawła Styrnę (ówczesnego Przewodniczącego) informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 r.:

Zawartość zewnętrzna. Wczytując odtwarzacz akceptujesz warunki korzystania z serwisu YouTube.

W mediach

2021-01-29 (Onet.pl) : Nowy szef Krajowej Rady Sądownictwa. Kim jest Paweł Styrna? 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2021-01-30 (wyborcza.pl Kraków) : Kim jest sędzia Paweł Styrna, nowy szef KRS? "Konkurował z Arkadiuszem Mularczykiem" 2021-02-06 (Gazeta Prawna) : Paweł Styrna, nowy szef KRS: Struktura sądownictwa powinna się zmienić [WYWIAD] 2021-02-06 (dziennik.pl) : Nowy szef KRS: Nie ma co ukrywać, że odwołanie Mazura wstrząsnęło Radą [ROZMOWA] 2021-02-06 (Onet.pl) : Nowy szef KRS: żaden sędzia, także Igor Tuleya nie powinien odpowiadać karnie za wydawane wyroki, chyba że w toku procesu dopuścił się przestępstwa 2021-02-09 : Sędzia Styrna: Tak, jesteśmy neo-KRS. Nowa jakość pod każdym względem 2021-04-13 (Prezydent.pl) : Inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. sędziów pokoju z udziałem Prezydenta RP 2021-08-06 (TVN24) : Szef nowej KRS, sędzia Paweł Styrna, o zarządzeniach pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej 2021-08-06 (gazeta.pl) : Szef KRS o zarządzeniach Małgorzaty Manowskiej. "To jest jej rola, żeby kierować Sądem Najwyższym" 2021-10-28 (Prawo.pl) : KRS wykluczona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa 2021-10-29 (PAP) : Szef KRS dla PAP: Rada nie będzie ulegała żadnej presji, także ze strony organów międzynarodowych 2024-01-05 (Tok FM) : Uchwała Sejmu nie robi wrażenia w neo-KRS. "A gdyby wezwał do stosowania kary śmierci?" 2024-01-09 (Prawo.pl) : KRS pracuje dalej i planuje posiedzenia nawet na czerwiec 2024-05-14 (Rzeczpospolita) : Zmiany w KRS muszą poczekać. To efekt "buntu” sędziów. 2024-06-12 (Prawo.pl) : Jest śledztwo w sprawie sędziów/członków KRS - po zawiadomieniu Iustitii