Paweł Siwek

Złożył podpis na liście: Dariusz Drajewicz (2022) .