- urodził się 1973 r.

- w 1998 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną dobrą

-. od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 1999 r. był zatrudniony w Zespole Szkół Budowlanych w Biłgoraju na stanowisku nauczyciela.

- po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, złożył w kwietniu 2001 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym

- 1 lipca 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju.

-16 grudnia 2003 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Orzekał w wydziale cywilnym i grodzkim.

- 1 lipca 2004 r. został - na własny wniosek - przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. Orzekał w wydziale pracy, w wydziale cywilnym oraz w wydziale grodzkim tego Sądu. Od 1 lipca 2004 r. do 30 września 2007 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów. Z dniem 1 kwietnia 2011 r. rozpoczął orzekanie w wydziale karnym oraz w wydziale ksiąg wieczystych.

- 1 stycznia 2013 r. - w związku z reorganizacją sądów powszechnych - został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Orzekał w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Janowie Lubelskim oraz w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim. Od 1 stycznia 2015 r. orzekał w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Janowie Lubelskim oraz w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Janowie Lubelskim.

-1 lipca 2015 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, w którym podjął obowiązki orzecznicze w I Wydziale Cywilnym oraz II Wydziale Karnym.

- od 1 grudnia 2015 r. do 17 stycznia 2016 r. oraz od 1 lutego 2016 r. do 31 maja 2017 r. był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym wykonywał obowiązki głównego specjalisty, kolejno w: Departamencie Legislacyjnym; Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich; Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.

Dnia 29 marca 2017 r. powierzono mu obowiązki Naczelnika Wydziału do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Z dniem 1 czerwca 2017 r. został delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na czas nieokreślony. Pełnił nadal obowiązki Naczelnika Wydziału do spraw Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Z dniem 16 lipca 2018 r. powierzono mu obowiązki Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2020 r. został odwołany z delegowania do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości z zachowaniem trzymiesięcznego okresu uprzedzenia (jednocześnie został odwołany z pełnienia obowiązków Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego).

- od 20 lipca 2020 r. orzeka w I Wydziale Cywilnym oraz w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

- zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowiska sędziowskie w Naczelnym Sadzie Administracyjnym w Izbie Gospodarczej oraz Izbie Ogólnoadministracyjnej ogłoszone w MP z 2020 r. poz. 842

-14 maja 2021 r. uchwałą Nr 546/2021 neoKRS negatywnie zaopiniował kandydaturę do Izby Ogólnoadministracyjnej

- 26 maja 2021 r. uchwałą Nr 592/2021 neoKRS pozytywnie zaopiniował min. kandydaturę sędziego Mroczkowskiego do Izby Gospodarczej mimo, że zespół członków neoKRS powołany do dokonania oceny wszystkich kandydatów nie uwzględnił jego osoby na liście rekomendacyjnej. Jednocześnie neoKRS pominął inne kandydatury, a w tym sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, sędziego apelacyjnego, czy też profesorów nauk prawnych

(patrz: UCHWAŁA Nr 592/2021 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 26 maja 2021 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 842, UCHWAŁA Nr 591/2021KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 26 maja 2021 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na trzy stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 831)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-trzy-287632451

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-trzy-287677072

 

https://www.rp.pl/autor/173581-pawel-mroczkowski

https://www.kwartalnikiustitia.pl/wiesci-z-frontu-walki-o-praworzadnosc,10182

https://tvn24.pl/polska/afera-hejterska-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedziowie-na-sejmowej-podkomisji-krs-awansowala-znajomych-czlonkow-rodzin-osoby-bez-doswiadczenia-st5700937

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/do-neo-krs-bis-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-sedzia-od-kilku-etatow-i-byly-prezes-od-ziobry/

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/sedziowie-z-rzeszowa-do-wiceszefa-neo-krs-puchalskiego-dymisja-za-udzial-w-kascie-antykascie/

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8413602,sedziowie-w-sejmie-krs-awansowala-znajomych.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/nowelizacja-kodeksu-postepowania-cywilnego-opinia-pawla,496516.html

W mediach

2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier