Paulina Łuć-Burzyńska

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w1977 r. w Gdańsku

SSR Gdańsk-Południe

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 kwietnia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego ( Monitor Polski z 2009 r., Nr 37, poz. 567);

- nominację odebrała dnia 9 sierpnia 2009 r.

- orzeka w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Wydziale XI Wykonawczym