Monika Węgrzyńska

Złożyła podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

Od 20.05.2010 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Słubicach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy,

przewodnicząca IV Wydziału Pracy