Michał Roszkowski

Złożył podpis na liście: Ewa Łąpińska (2018) .