Michał Przysiecki

Złożył podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

były sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach,

Od 2019 r. sędzia w stanie spoczynku