Marta Janina Wilk

Złożyła podpis na liście: Mariusz Witkowski (2018) .