Marta Ignaczak

jako asystent sędziego została sędzią Sądu Rejonowego w Koszalinie z poparciem „nowego” kolegium Sądu Okręgowego powołanego pod rządami znowelizowanej ustawy prawo o ustroju sądów powszechny; brak stanowiska Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji wobec uchwały o nieopiniowaniu kandydatów.

objęte funkcje:

- Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koszalinie

delegowana do orzekania do Sadu Okręgowego w Koszalinie

W mediach

2024-03-04 (Archiwum Osiatyńskiego) : Sędziowie apelują do Bodnara o dymisje prezesów: Puchalskiego, Frydrych i Boguszewskiego.