Mariusz Fołta

Złożył podpisy na listach: Rafał Puchalski (2018), Rafał Puchalski (2022) .