Mariola Marczek

Złożyła podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

Od 16.10.1986 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Słubicach,

Obecnie sędzia w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słubicach,

przewodnicząca tego wydziału