Marian Mazur

Złożył podpis na liście: Robert Pelewicz (2018) .