ur. się dnia16 marca 1962 r. w Jastarni,

Sąd Okręgowy w Gdańsku

podpisał listę poparcia dla Katarzyny Chmury w 2021 r. i w 2022 r.

Anny Dalkowskiej w 2022 r.

pełnomocnik Anny Dalkowskiej jako kandydatki do neoKRS w 2022 r. (Sejm https://orka.sejm.gov.pl>dok)

- w 1986 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w zakresie budownictwa, specjalność technologia i organizacja budownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa;

- od dnia 1 września 1986 r. do dnia 30 czerwca 1988 r. pracował w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Gdyni jako stażysta i p.o. majstra;

- od dnia 7 lipca 1988 r. do dnia 15 listopada 1990 r. pracował w 33 Wojskowym Zakładzie Budowlanym w Gdyni jako kierownik robót budowlanych;

- od dnia 16 listopada 1990 r. do dnia 30 czerwca 2000 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta we Władysławowie na stanowisku architekta miejskiego oraz kierownika Zespołu Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami;

- w 1997 r. ukończył studia wyższe na wydziale prawa UG z oceną bardzo dobrą;

- we wrześniu 1999 r. ukończył aplikację sędziowską z łącznym wynikiem dobrym;

- z dniem 1 lipca 2000 r. mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 lutego 2003 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni (Monitor Polski z 2003 r., Nr 18, poz. 273);

- orzekał w Wydziale VII Cywilnym, w którym:

od dnia 5 maja 2004 r. do dnia 8 lutego 2005 r. p.o. przewodniczacego wydziału,

od dnia 9 lutego 2005 r. do dnia 31 maja 2007 r. był zastępcą przewodniczącego wydziału,

od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 27 marca 2020 r. był przewodniczącym wydziału;

- od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 r. orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w Wydziale XV Cywilnym;

- zgłosił się na wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 29;

- na Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku uzyskał 7 głosów "za" i 4 głosy "przeciw" (kontrkandydatka sędzia Joanna Kocent-Mazurek dostała 9 głosów "za" i 2 głosy "przeciw");

- zespół KRS opiniujący oddał 3 głosy "za" kandydaturą Joanny Kocent-Mazurek, zaś na Mariana Glembina 1 głos "za" i 2 głosy "wstrzymujące się";;

- ocenę kwalifikacji sporządziła sędzia wizytator d/s cywilnym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Dorota Kołodziej;

- na posiedzneiu neoKRS uzyskał 17 głosów "za" i 2 głosy "wstrzymujące się ( żadnych "przeciw");

- uchwała neoKRS z dnia 27 lipca 2021 r., Nr 1033/2021 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

- dnia 25 października 2021 r. odebrał nominację na SSO w Gdańsku (Oficjana strona Prezydenta RP);

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2021 poz. 29

UCHWAŁA NEOKRS Nr 1033/2021 z dnia 2021-07-27

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.88.2021 z dnia 2021-10-14

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 1115

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-12-03

M.P.2021.115
M.P.2021.115

- orzeka w Wydziale XV Cywilnym

- członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni - vide załącznik nr 26 do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 (https://wybory2005.pkw.gov.pl);-

- w 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów;

- w dniu 5 maja 2014 r. wygłosił wykład z cyklu "W zgodzie z prawem" pt. "Małżeństwo, rozwód, podział majątku" w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Gdyni Kamienna Góra (gdynia.pl);

- autor glosy do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2016 r. , II SA/Go 438/16 ( Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa 2016/4 wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, zak24.pl));

- uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UG z dnia 11 czerwca 2018 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa (praca doktorska pt. "Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym")-old.prawo.ug.edu.pl:Uniwersytet Gdański https://

- prowadził wykłady (szkolenia) dla różnych podmiotów;